Arbetsflöde för visualiseringar

Visualisering interiörer

Vi skapar våra 3D-interiörer i tre steg. I det första steget ser vi till att interiören är i enlighet med ritningarna, i steg två bekräftar vi att de fasta interiörerna och materialen stämmer. Och i det sista steget lägger vi till lösa inredningsdetaljer och föremål och justerar ljussättningen för den färdiga bilden.

Arbetsflöde för visualiseringar

Från ritning till 3D bilder

Vi bygger rummen i 3D efter era ritningar för projektet som gärna visar alla vyer med referenser till fasta interiörer som lamparmaturer, lister, paneler och övriga material samt färgkoder.

Vi kommer gärna med kreativa lösningar och är med och tar fram interiörkoncept och kan skapa "moodboards" för ert bostadsprojekt. Vi jobbar även gärna med era inredningsarkitekter som kan ge oss direktiv och referens för inredning.

Interiör tas fram i tre steg

Från ritning till 360 Vy

För varje interiör skapar vi snabbt ett utkast som vi eller er interiörarkitekt kan använda för att planera inredningen i detalj för. Den slutliga bilden kan sedan användas för att ta fram en virtuell 360-vy.

Arbetsflöde för exteriöra visualiseringar

Exteriöra visualiseringar

Vi arbetar med tillhandahållna ritningar och CAD-modeller tillsammans med den konceptuella beskrivningen av projektet för att att göra 3D modeller av byggnaderna. Efter att modellerna är klara tar vi tillsammans med kunden fram kameravinklar för de exteriöra visualiseringarna.

När vi modellerat geometrin för byggnaderna i 3D och kamera vyerna för exteriören är bestämda arbetar vi vidare med 3D-scenen och lägger till material för fasader, exteriöra detaljer, vegetation, bakgrunder mm.

Exteriören görs till kompletta 3d-scener

Från ritning till animation

Under processen med att ta fram visualiseringen för exteriören kan ni som kund kommentera och ge direktiv kring arkitekturen, material och den slutliga kompositionen. När exteriören är klar kan vi animera scenen och visa fastigheten och platsen i olika väder och årstider.